JUDr. Ivana Štarmanová

advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 08505

Preferované právní služby

JUDr. Ivana Štarmanová, advokátka provozuje samostatnou advokátní praxi od roku 2009. Jmenovaná advokátka je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S ohledem na dlouholeté praktické zkušenosti získané v průběhu poskytování právních služeb pro české i mezinárodní banky, pojišťovny, a developery poskytuje právní služby zejména oblasti:


  • finanční a bankovní právo včetně práva směnečného

smluvní úprava obecných bankovních podmínek souvisejících s platebním stykem; zpracování a posuzování úvěrových smluv včetně smluv zajišťovacích (zástavních smluv, ručení a finančních záruk, směnek);


  • korporátní a obchodní právo

zakládání a rušení obchodních společností, přeměny obchodních společností (fúze a změny právní formy, rozdělení), zvyšování a snižování základního kapitálu, nakládání s podíly, akciemi, členskými právy v družstvech, provádění due diligence společností, zastupování společníků a akcionářů, organizace a řízení valných hromad, vztahy v rámci koncernu, řízení týkající se obchodního rejstříku a vyřizování živnostenských oprávnění;

vypracování obchodněprávních smluv a řešení další smluvní agendy včetně posuzování nároků vzniklých ze smluv včetně náhrady škody, vymáhání pohledávek vzniklých z obchodních závazkových vztahů;


  • ochrana osobních údajů

zpracování dokumentace související se shromažďováním osobních údajů včetně jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů;  • nemovitostní právo

vypracování veškerých smluv týkajících se nemovitostí (převodů, pronajímání, věcných práv k nemovitostem včetně zástavních práv a věcných břemen k nemovitostem) a posuzování nároků z nich vzniklých, zastupování v řízení před katastrálním úřadem, provádění právní "due diligence" ohledně právních vad nemovitostí. kontakt: tel: +420 724 306 497 e-mail: advokat@starmanova.cz https://www.starmanova.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!